ANAŞEHİR’DE ALMANCA

Günümüzde gerek sosyal, gerek kültürel ve ekonomik yaşantımız açısından yabancı dil bilmenin ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Ülkemizde, dünyada İngilizceden sonra öğrenilme oranı en yüksek Almancadır. Bu sebeple Anaşehir koleji olarak Almanca öğretimine önem vermekteyiz.

Okulumuzda Almanca eğitimimiz 1. Sınıftan başlamaktadır ve 7. Sınıfa kadar devam etmektedir. Kolejimizde Almanca dil eğitimimiz öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli bir sistemle işlenmektedir. Eğitimlerimiz, diyaloglar, skeçler, posterler, video-filmler  ve şarkıların yanı sıra eğitici oyunlarla zenginleştirerek uygulanmaktır.

Dil öğretimimizde görsel ve işitsel ağırlıklı olarak daha verimli ve eğlenceli bir eğitim sunmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bu eğitim sürecinde yabancı dil öğrenirken okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi temel becerilerini kazanmaktadır. Buna ek olarak işlenen her konunun daha etkin bir şekilde öğrenilmesi için proje çalışmalarıyla da desteklenmektedir.

Anaşehir koleji olarak asıl hedefimiz yabancı dil konuşmaktan korkmayan, kendini anadili dışında rahatça ifade edebilen, her türlü şartlarda bu dilde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmektir.

 

DEUTSCH IN ANAŞEHİR

Heutzutage ist bekannt, wie wichtig es ist, eine Fremdsprache sowohl im sozialen als auch im kulturellen und  wirtschaftlichen Bereich zu beherrschen. In unserem Land und  in der Welt nach Englisch ist die Lernrate die höchste in Deutsch. Aus diesem Grund legen wir großen Wert darauf, als Anaşehir College Deutsch zu unterrichten. In unserer Schule beginnt unser Deutschunterricht in der ersten Klasse und dauert bis zur 7. Klasse. In unserer College wird unser Deutschunterricht mit einem schülerzentrierten System und nicht mit einem lehrerzentrierten System abgewickelt. Unsere Ausbildung wird durch die Anreicherung mit Dialogen, Skizzen, Postern, Videofilmen und Liedern sowie Lernspielen durchgeführt. Unser Ziel im Sprachunterricht ist es, hauptsächlich im visuellen und auditiven Bereich eine produktivere und unterhaltsamere Ausbildung zu bieten. Unsere Schüler erwerben die Grundkenntnisse Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen beim Erlernen einer Fremdsprache. Zusätzlich wird jedes Fach um effektiver zu lernen, durch Projektarbeiten unterstützt.  Als Anaşehir College ist es unser Hauptziel, Menschen zu erziehen, die keine Angst haben, eine Fremdsprache zu sprechen, die sich frei als ihre Muttersprache ausdrücken können und die in dieser Sprache kommunizieren können.