fen-bilimleri

Fen Bilimleri

  • Özel Anaşehir Anadolu Lisesi’nde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen ve Teknoloji derslerinin öğretim programlarında belirtilen konular, bilimsel düşünce esas alınarak öğrencilere aktarılır. Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yıllık öğretim programı esas ve ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.
  • Okulumuzda; Fen Bilimleri derslerinin amacı, öğrencilerimize fen konuları ile ilgili genel bilgi ve ilkeleri öğretmek, onların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve el becerileri kazandırmak, fen ve teknoloji alanındaki meslek eğitimleri için temel oluşturmaktır.
  • Fen Bilimleri; merak, yaratıcılık, hayal gücü, sezgi, inceleme, gözlem yapma, deney yapma, delilleri yorumlama ve deliller ile yorumlar üzerinde tartışmaya dayanan bir öğrenme yoludur. Fen Bilimleri; fiziksel, biyolojik ve teknolojik dünyayı yorumlamak, açıklamak ve tahmin etmek için kavramsal ve teorik bir temel sağlar.
  • Fen bilimlerinin amacı dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır; teknolojinin amacı ise insanların ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çözümler bulmaktır.
  • Düşünen, bilgiye ulaşabilen, teknolojik bilgi üretebilen, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde fen derslerinin önemi büyüktür. Araştırma ve deneylerle desteklenen fen dersleri öğrencilerin fen derslerine ve teknolojiye olan ilgisini artırır. Fen öğrenmede istekli ve ısrarlı olmalarını sağlar.
  • Fen Bilimleri dersleri laboratuvar çalışmaları ile pekiştirilir. Her yıl düzenlediğimiz yarışmalar, geziler ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle zengin bir eğitim ortamı yaratılır.