Görevimiz

M.Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında evrensel ve ulusal gelişmelerin/ sorunların farkında olan,

 • Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen,
 • Beden, zihin, ahlak ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip,
 • İnsan haklarına saygılı, hak ve sorumluluklarını bilen,
 • Eğitim ve öğretim sürecine aktif olarak katılan,
 • Sürekli öğrenen ve öğrendiklerini tutum ve davranış haline getiren,
 • Çalışma, dayanışma ve birlikte iş görme alışkanlığına sahip,
 • Yaşadığı çevreye karşı sorumluluklarını bilen,
 • Bilişim ve iletişim teknolojilerini doğru ve yerinde kullanabilen,
 • Bilime, kültüre, spora ve sanata ilgi duyan,
 • Anadilinin yanı sıra en az bir yabancı dili etkin olarak kullanabilen,
 • Fikri hür vicdanı hür irfanı hür nitelikli bireyler yetiştirmek, önce kendisine, sonra topluma ve yaşadığı dünyaya katkı sunan bir meslek sahibi olmaları yolundaki hedeflerine katkıda bulunmaktır.

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; cumhuriyetine bağlı, spor-kültür ve sanatla ilgili, çevresine duyarlı, yaparak-yaşayarak-araştırarak öğrenen, iletişimi güçlü, sosyal, başarılı, toplumda örnek gösterilen bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz

 • Doğru sözlü ve dürüst olma
 • Saygılı, disiplinli ve çalışkan olma
 • Yardımsever, dayanışmacı ve işbirliğine yatkın olma,
 • Değerbilir ve hoşgörülü,
 • Farklılıklara saygı duyma,
 • Kendini gerçekleştirme ve kendine yeterli olma
 • İletişim ve empati kurabilme