İLKOKUL VELİ OKUL İŞBİRLİĞİ

1) K-12 BİLGİ VE İLETİŞİM PROGRAMI:

Her eğitim ve öğretim döneminin başında, her velimize k-12 bilgi ve iletişim programını kullanabilecekleri bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz. Velilerimiz, internet sitemizin en altında yer alan K-12 Giriş bölümünden sisteme girerek aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirler.

A) Öğrenci okul devamsızlığı

B) Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslere giren öğretmenleri, haftalık ders programlarını, dönem içinde aldığı tüm notları

C)Dönemler arasında geçişler yaparak, yıllara göre öğrenci notlarını, performanslarını karşılaştırabilirler,

D)Öğretim yılı boyunca öğrencimiz için programlanan etüt çalışmalarının bilgilerini takip edebilirler,

E)Öğretim yılı boyunca öğrencimize verilen ödevlerin içeriği ve teslim tarihi gibi bilgilere ulaşabilirler,

F)Öğrencimizin akademik olarak ilerleyişini, sayısal ve grafiksel ifadelerle görebilirler. Ders ve sınav filtrelemelerini kullanarak detaylı bilgilere ulaşabilirler. Deneme sınavlarındaki doğru ve yanlışlara, kazanım değerlendirme sınavları gibi tanımlanmış sınav sonuçlarının sayısal ve grafiksel ifadelerine ulaşabilirler.

G)Öğrencinin girdiği çoktan seçmeli sınavların ve klasik yazılı sınavların detaylı analizlerini görebilir, öğrencinin hangi dersin hangi konusundan ne düzeyde olduğunu görebilirler,

H) Öğrencinin davranış değerlendirmelerini görebilirler.

I) Okuldaki etkinlikleri takip, edip tüm yapılanlardan haberdar olabilirler. Okul duyurularına ulaşıp, gönderilen mesajları okuyabilirler.

J)Öğrencinin hangi etkinliklere katıldığını, kulüp çalışmalarını takip edebilir, öğretmenlerine soru sorarak, iletişimde bulubabilirler.

K12 sistemimiz sayesinde; veli, öğretmenlerimizle sürekli iletişim halinde olarak, öğrencinin gelişimi, okul durumu hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmektedir.

2) SMS MESAJLARI:

Okul ile ilgili önemli duyurular, acil bilgilendirme gereken durumlarda K12 programının yanısıra veli cep telefonuna sms yolu ile iletilir. Veli telefon numarası değişikliklerini okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

3) VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI:

Belli aralıklarla velileri bilgilendirme amaçlı ya da öğrencinin okul durumunu değerlendirme amaçlı toplantılar yapılır. Bu toplantıların tarihleri web sitesinde yayınlanır, k12 sitemi ve bilgilendirme yoluyla toplantı saati ve tarihi bildirilir. Velinin bu toplantılara katılması istenir.

4) VELİ – ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ:

Velilerimize dönem başında, “Öğretmen-Veli Görüşme Gün ve Saatleri Çizelgesi” bildirilir. Velilerimiz bu çizelge doğrultusunda öğretmenler ile görüşmeye gelirler.

5)OKUL AİLE BİRLİĞİ:

Okulun tüm velileri doğrudan doğruya Okul Aile Birliği’nin üyesidir. Okul Aile Birliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan yönetmelik doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Okul Aile Birliği genel kurulu her yıl, Ekim ayında toplanır ve o eğitim öğretim yılı için görev yapacak olan yönetim kurulu üyelerini seçerek yönetmelikler çerçevesinde görevini yapar.

6) ANAŞEHİR VELİSİ

Anaşehir Velisi, öğrenci başarısını değerlendirirken sürekli yüksek not beklentisi yerine, onun öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini görür, öğrencinin zamanını doğru ve etkili kullanması konusunda yönlendirir. Öğrenciye uygun çalışma ortamı yaratarak, öğrencinin çabalarını destekler, fakat hiçbir şekilde öğrencinin ödevini, çalışmasını onun yerine yapmaz. Öğrencinin okula zamanında ve düzenli gelmesini sağlar, devamsızlık yapmasına engel olur, öğrencinin okula gelemediği günler okul idaresini bilgilendirir, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi açısından sürekli okul idaresi ve rehberlik birimi ile işbirliği içinde olur. Okul duyurularını takip ederek, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Gerekli toplantılara ve görüşmelere zaman yaratarak katılır. Öğrencinin gelişimi için yapıcı bir tutum sergiler.