Anaşehir Koleji Logo

İlkokulumuzda Bir Gün

Müfredatın çeşitlendirilmesi yoluyla tüm duyu organlarına yönelik uyarıcı zenginliği oluşturarak azami dikkat ve kavrayışın yakalandığı sınıf ortamlarında, öğrenci sürekli dinamik ve etkili öğrenme içinde tutulmaktadır.

Birinci sınıf öğrencilerimiz

sınıf ortamının sağladığı eğitimsel atmosfer içinde tecrübeli sınıf öğretmenlerimiz tarafından sevgi ile kucaklanmakta, eğlenceli yöntemlerle psiko-motor becerileri geliştirilerek ilk harflerini kazanmaya başlarlar.

Anaşehir Kolejinde güne kitap okuyan öğretmenleri ile başlarlar, kelimelerin doğru telaffuzlarını, vurgularını model alırlar.

Drama, satranç, Modern Dans, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinde alanında uzman eğitim kadrosu eşliğinde çok yönlü gelişim sağlanır.