ANAŞEHİR’DE İNGİLİZCE

Her çocuğun, hızla değişen bu dünyada yüksek farkındalığa sahip, işinin ehli yetişkinler; ebeveyn ve eğitimciler tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Artık öğrencilerin dünyayla rekabet etmeleri daha da zorlaşıyor. Her birey kendini 21. yüzyılda başarı için gerekli görülen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak problem çözme, eleştirel düşünme ve diğer üst düzey beceriler gibi 21. yüzyıl becerileri ile donatmak, değişimin bir parçası olmak ve bu değişime uyum sağlamak zorunda. Anaşehir Okulları olarak, öncelikle öğrencilerin kendilerini, birbirlerini ve içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu becerilerin gelişiminden önce, öğrencilerimizin dünyadaki her canlıya karşı empati duygusunu geliştirmek en öncelikli amaçlarımızdandır. Ancak o zaman öğrenciler, öğrendiklerini şimdiki veya gelecekteki yaşamları ve dünyada oynayabilecekleri rollerle ilişkilendirebilirler. Videolar, posterler, hikayeler, çizgi romanlar, tekrarlar, şiirler ve şarkılar gibi çok çeşitli baskı ve iletişim araçlarını kullanarak sorgulama, analiz etme, fikirleri karşılaştırma, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi becerilerde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Böylece, öğrencilerin meraklı olması sağlanarak dünyayı, geleceği ve İngilizceyi keşfetmelerini, sınırlarını test etmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimize çok-kültürlü bir bakış açısı kazandırmak için dünyadaki farklı gelenek ve görenekleri, çeşitli yaşam biçimlerini sınıflarımıza taşımak Anaşehir’de temel amaçlarımızdan biridir. Anaşehir Okulları’nda bütün becerilerde içeriğe dayalı iletişimsel bir yaklaşım mevcuttur. Öğrencilerimize İngilizce derslerimizde özgün içerikler, müfredatlar arası kavramlar, projeler küresel ve dil farkındalıklarını geliştiren etkinlikler dahil ederek özgün bir iletişim için sayısız fırsatlar sunuyoruz. Bu yaklaşım sayesinde öğrencilerimizin İngilizceyi içselleştirerek daha anlamlı bir şekilde kullanabileceklerine inanıyoruz.  En büyük hayalimiz ve hedefimiz empati duygusu ve farkındalığı yüksek, meraklı, sorgulayan, yaratıcı ve üreten; İngilizceyi öğrenen değil ana dil yetkinliğinde edinen bireyler yetiştirmek. Bu hayal ve hedefi paylaşan herkesi Anaşehir’de görmekten mutluluk duyarız.

ENGLISH IN ANAŞEHİR

We believe every kid needs to be guided by competent adults which can be achieved by ultimate awareness of parents and educators in this rapidly changing world. It is now more challenging for students to compete with the world. They need to adapt as they to be the part of change and equip themselves with 21st century skills such as problem- solving, critical thinking and other higher-order skills in addition to the 4Cs, the four domains of listening, speaking, reading and writing, which are considered essential for success in the 21st century. As Anaşehir Schools, we first aim to help students to better understand themselves, one another and the world they live in. Feeling empathy with any living creature or thing, or the world itself is what we give importance first before we establish those skills. Only then students can be encouraged to consider how their learning might relate to their current or future lives and to the roles they may play in the world. They are engaged in questioning, analysing, comparing points of view, thinking critically and creatively and inovatively using a wide range of print and communications media, such as videos, posters, stories, comic strips, raps, poems, and songs. Thus, students are likely to explore their world, to discover English and the future, to be curious and to test their limits. It is one of our purposes to reflect the world to our classrooms and classrooms to life introducing students to the diversity of global customs, traditions, and ways of life so that they can develop multicultural outlook. We use a content-based, communicative approach to learning English, with grammar and vocabulary taught and practised in context, and multiple opportunities for authentic communication using real-world content, a wide variety of cross curricular concepts and engaging projects, dramas, competitions into a unified course of English language instruction through all language skills. We believe this approach motivates them to use English in meaningful ways. We provide students environment to collaborate, solve problems or accomplish goals in groups. They develop new ways of thinking, new ways of working, new skills for living fuller and more responsible lives, and a range of skills that they can use in their educations and careers. All speaking strategies are presented and practised in authentic contexts.  They also need to take part in activities that create global and language awareness. Raising individuals who are passionately curious, creative, productive, have high empathy and awareness and question is our biggest dream and target. We expect our students to acquire English as their mother tongue. We would be glad to see anyone in Anaşehir who shares the same dream and goal.