Anaşehir Koleji Logo

YENİ KAYIT

Kayıt başvurusu için okulumuzun halkla ilişkiler biriminden randevu alınır. Ön kayıt için öğrenci ve velinin nüfus cüzdanları gereklidir. Yapılan ön görüşmede; okulun akademik programları ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılır. Kontenjanlarımız dahilinde, okulumuza kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin kesin kayıtları yapılır.

KAYIT YENİLEME

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nce her yıl okul ücretleri ocak ve mayıs ayları arasında belirlenir ve ilan edilir. Okulumuz yeni dönem okul ücretlerini Ocak ayında yayınlar ve şubat ayından itibaren kayıt yenileyen velilere erken kayıt indirimi uygular. Kayıt yenileme işlemlerimiz halkla ilişkiler birimimizde yapılır. Kayıt sözleşmeleri, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere her yıl yenilenir, ve veliler tarafından imzalanır.

Sınıf düzeyinde kontenjanlarımızın dolma ihtimaline karşı velilerimize en geç şubat ayı sonuna kadar kayıt yenileme işlemlerini yapmalarını tavsiye ederiz.