matematik-anadolu-lisesi

Matematik

Matematik dersleri ile;

  • Güncel hayatta problem çözme becerililerinin  ve matematiğin ne kadar önemli yer tuttuğunun algılanması,
  • Matematik ile diğer dersler arasında bağlantılar kurmaları sağlanarak öğrenmenin kolaylaştırılması,
  • Kavramlar arasında ilişki kurabilmeleri, bu kavram ve ilişkileri günlük hayata ve diğer disiplinlere transfer edebilmeleri ,
  • Problem çözme sürecinde kendi çözüm yolları  ve akıl yürütmeleriyle sonuca varmaları,
  • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerinin geliştirilmesi,
  • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmeleri,
  • Analitik düşünme, dikkatli okuma, sabırla çözüm geliştirme ve sorumluluklarını yerine getirmeleri,
  • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerinin geliştirmeleri  hedeflenir.