muzik-egitimi

MÜZİK

  • Müzik derslerinde ritm, dinleme, şarkı söyleme, müzik aletlerini tanıma ve çalma, müzik dilinin nota olduğunu fark etme ve notalarla tanışma, sesleri sınıflandırma, şarkı oluşturma deneyimleri kazandırılır.
  • Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavratılır,
  • Eğitimini aldığı müzik aletine yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini öğrenir,
  • Eğitimini aldığı müzik aleti ile ilgili temel bilgileri kavrar,
  • El-parmak-göz koordinasyonunu gelişir,
  • İnce kaslarını  doğru kullanma becerileri gelişir.
  • Problem çözme ve karar verme becerilerini gelişir.
  • Öz güveni artar,
  • Problem çözme ve karar verme, analitik düşünme  becerilerini gelişir.
  • Öğrencilerimizin müzik dersindeki başarıları, proje ve performans ödevleri ile değerlendirilmektedir. Müzik aleti eğitimindeki başarıları, belirlenen kazanımlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve çalışma süreçleri yakından takip edilmektedir.