Okul Müdürü Yasin HABOĞLU

Değerli Veliler,

Geleceğin Mimarı Sevgili Çocuklar,

2013 yılında Anaokulu-İlkokul-Ortaokul ve Anadolu Lisesi olarak faaliyet gösteren Anaşehir Okullarında, Okul Müdürü olarak görev yapmanın kıvancını yaşıyorum.  Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, ülkemizin milli ve manevi mirasına sahip çıkan gençler yetiştirme arzusu içerisindeyim.

Yıllar yılı değişen eğitim sistemine rağmen nitelikli ve kaliteli eğitim hedeflerinden hiçbir zaman sapmadan Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı temel ilkesi haline getiren bir anlayışın içerisinde olmak bizler için en büyük kazanım olsa gerek.

Yaşam sonsuz bir değişim içinde sürerken; yüzyılımızı belirleyen bilim, teknoloji ve diğer yaşam etkenleri, dünyayı sürekli yenilemektedir. Böyle bir dünyada toplumca yaşamın hızını yakalamak, her alanda öne geçmek; daha yüksek yaşam düzeylerine ulaşarak daha güvenli, daha sağlıklı, daha mutlu olmak istiyoruz. Biz Anaşehir öğretmenleri, bu ulusal hedeflere ulaşmak için toplumumuza hizmet etmekte kararlıyız.

Bizler; eğitimin insanı toplumsal hayata, geleceğe hazırlayan ve bir toplumun yaşam düzeyini belirleyen en önemli dinamiklerin başında geldiğini biliyoruz. Önümüzdeki zorlu yarış ortamında ulusça başarılı olmamızı sağlayacak en önemli gücün ve zenginliğin; sahip olduğumuz genç nüfus olduğunun ve bu büyük potansiyeli eğitip küresel çapta nitelikli insanlar haline getirmeye yani eğitmeye mecbur olduğumuzun da farkındayız.

Eğitimin yasak savma zihniyetiyle yapılması, fabrikasyon eğitim anlayışı, sıradan ve niteliksiz olması gibi bir anlayışın bizim kurumlarımızda hiçbir zaman yeri olmamıştır ve bundan sonra da yeri olmayacaktır. Bizler daima her çocuğun nitelikli eğitim görme hakkına sahip olduğuna inandık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin önce iyi insan olmalarını, erdemli olmalarını, ulusal kültürümüzü ve uygar insanlığın değerlerini özümseyip içselleştirerek evrensel dünya vatandaşlığı düzeyine ulaşmalarını amaçladık.

Değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz kurumsal ilkelerimizden asla vazgeçmeyecek, asla ödün vermeyeceğiz. Zira önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği çağdaş uygarlığı yakalamanın ve geçmenin yolu, eğitimden geçmektedir ve başka bir yolu da yoktur!

Anaşehir Koleii Okul Müdürü olarak tüm Anaşehir ailesine  sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yasin HABOĞLU

Anaşehir Koleji Okul Müdürü