ölcme ve degerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  • Özel Etimesgut Anaşehir Anadolu Lisesi’nde; Ölçme Değerlendirme Birimimiz; öğrencilerimizin hedeflerine ulaşabilmeleri için; okul içi ve dışı yaptıkları üniversite hazırlık çalışmalarını yakından takip ederek, katıldıkları sınavların sonuçlarını değerlendirerek, eksik olunan konuları tespit eder ve bu konuda öğrencilerimizi ve velilerini bilgilendirir.
  • Anaşehir Anadolu Lisesi’nde tüm sınıflarda; sınıf geçme yönetmeliği gereğince öğretim yılı boyunca dönem içerisindeki öğrenme seviyelerinin tespiti için temel derslerden yazılı ortak sınavlar uygulanır. Öğretim programlarında yer alan kazanım ve becerilere yönelik sorular  öğretmenlerimiz tarafından hazırlanarak,   yazılı ortak sınavlarda öğrencilere sorulur.
  • Her dönemin başında; öğrencilerimizin düzeylerinin tespiti için; Hazırbulunuşluk Sınavı (HBS) uygulanır.  Her dönem sonunda ise; temel disiplinlerde program kazanımlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek ve değerlendirmek için Genel Değerlendirme Sınavları (GDS) tabi tutulurlar. Yüksek öğretime geçiş hazırlık çalışmaları kapsamında da  YGS ve   LYS  denemeleri akademik bölümlerle yapılan işbirliği ile hazırlanır. Sınavların niteliği, içeriği, süresi ve uygulanma şekli ÖSYM sınavlarına paraleldir. Bu denemeler, öğrencinin desteğe ihtiyaç duyduğu yönleriyle ilgili farkındalık kazanması, konu eksikliklerini bilmesi ve soru tiplerini daha iyi kavraması açısından yol göstericidir. Ayrıca, öğrenciye sınav süresini verimli şekilde kullanma becerisini de kazandırır. LYS-YGS denemeleri  aylık olarak uygulanır.
  • Ölçme değerlendirmenin amacı; öğrencilerimizin akademik gelişimlerini artıracak etkili ve kapsamlı geri bildirimleri vermektir.
  • Sınav sonuçları konu ve kazanımlardaki öğrenme düzeyi ile sınavın niteliği açısından değerlendirilir. Beklenen öğrenme düzeyi belirlenirken okulumuzun ve diğer okulların performans ölçütleri baz alınır. Bu ölçütlere göre hazırlanan raporlarla sınıf, şube ve öğrencilerin güçlü ve gelişmeye ihtiyaç duyulan yönleri hakkında öğretmenlere, okul yönetimine bilgi verilir. Sınıf ve şube bazında saptanan eksiklikler ders öğretmenlerince pekiştirici çalışmalarla, öğrenci bazında desteklenmesi gereken alanlar ise bireysel çalışmalarla tamamlanır. Böylece, öğrencilerin kendi potansiyelini ve öğrenme ihtiyaçlarını fark etmeleri sağlanır.