PINAR İÇGÜDEL

PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN

Hatay doğumluyum. Lise öğrenimimi Arabistan’da Riyad Türk Okulu’nda tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü’nden mezun oldum. 2 yıl özel bir okulda çalıştıktan sonra 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Anaşehir Koleji’nde göreve başladım. Çok iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyorum. Gestalt yaklaşımına ilgimden dolayı, Gestalt Terapisi alanında eğitim alarak, sertifika aldım. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik; Öğrencinin kendini daha iyi tanıması,özelliklerinin farkında olması,kendisine açık olan fırsat ve seçenekleri tanıması,kendisi için gerçekçi kararlar alması,potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı baş etme becerileri geliştirmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen psikolojik yardım hizmetidir.

Amacımız; Anaşehir kolejinde gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmektedir.Öğrencilerimiz hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini başarıyla tamamlamaları adına bölümümüz tarafından desteklenmektedir.

Rehberlik hizmetlerimiz doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki’ye ayrılır.

 1. Doğrudan Hizmetlerimiz
 • Psikolojik Danışma (Öğrencilerin duygusal,sosyal,bilişsel,bedensel,akademik gelişimini destekleyici bireysel görüşmeler)
 • Oryantasyon (Okula ve Sınıfa Uyum Becerileri)
 • Bilgi Toplama ve Bilgilendirme
 • Yöneltme Yerleştirme
 • İzleme Hizmetleri

 

 1. B) Dolaylı Hizmetlerimiz
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Sınav kaygısı ve başa çıkma becerisi geliştirme
 • Problem çözme ve çatışma becerilerinin geliştirilmesi
 • Öfke ve öfke ile başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi
 • Ergenlik konusunda bilgilendirme
 • Öğrenci ve Okul ihtiyaçları doğrultusunda ölçek ve envanter uygulanması
 • Öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması için amaç belirleme,zamanı etkili kullanma,verimli ders çalışma gibi becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar.
 • Sınıf içi rehberlik çalışmaları (Olumlu iletişim becerilerinin kazandırılması,Empati duygusunun geliştirilmesi,kendine güven ve öz saygı geliştirmesi,çevreye ve doğaya karşı sorumluluklarını fark etmesi,okul kurallarını fark etme ve uygulama konusunda desteklenme,akran baskısı ve zorbalık karşısındaki tutumların öğretilmesi,bireysel olarak karar verebilme davranışlarının benimsenmesi )

Anaşehir kolejinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilirken,öğrencilerin öğrenme stilleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınarak çalışmalar sürdürülür.Rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi,öz güveni yüksek,bilgiyi kullanabilen,yaratıcı, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe sahip olmaları konusunda desteklenmektedirler.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN UYGULANAN ENVANTERLER-TESTLER

 1. Problem Tarama Envanteri
 2. Sosyometri
 3. Öğrenme Stilleri Testi
 4. Sınav Kaygısı Ölçeği
 5. Otobiyografi
 6. Devamsızlık Nedenleri Anketi
 7. Snellen Göz Tarama Testi