pdr

ÖZEL ANAŞEHİR ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

  • Özel Anaşehir Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi; okulumuz öğrencilerine, hedeflerine ulaşabilmeleri için yapacakları çalışmalara rehberlik eder, sınava etkili şekilde hazırlanabilmeleri için, kendi yetenek ve istekleri doğrultusunda meslek sahibi olabilmeleri için yardımcı olur, girmek istedikleri yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin tanıtımlarını yaparak, hedefledikleri mesleki eğitimleri  almaları için yurt içi ve yurt dışı üniversite tercihlerinde onlara rehberlik eder.
  • Anaşehir Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizin kişisel olarak kendilerini geliştirebilmeleri, yaratıcı düşünebilmeleri, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmeleri, daha verimli bir yaşama doğru kendilerini hazırlayabilmeleri  için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her öğrenciye yönelik olarak yürütür. 
  • Okulumuzda; her öğrencimize yönelik bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum hizmeti çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer alınmaktadır.  Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır.
  • Anadolu lisemizde; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve akademik gelişimleri takip edilmekte, kariyer planlama çalışmaları yapılmaktadır. Lise öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini oluşturmaları ve bu doğrultuda seçtikleri hedeflere ulaşmaları için lise yaşamı boyunca bilgilendirme, yönlendirme, destekleme çalışmaları ile öğrenciye koçluk ve yönlendirme yapılmaktadır.  9. sınıftan itibaren  öğrencilerin hedeflediği meslekler, ilgi, yetenek, değer ve akademik durum değerlendirmeleri, uygulanan test teknik, envanter sonuçları, yapılan bireysel görüşmeler, öğrencinin ailesiyle yapılan görüşmeler, öğretmenler  ve idarecilerlerle  öğrenci ile ilgili yapılan görüşmeler değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca her yıl ders seçimi, meslekler günü, meslek tanıma çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci için uygun meslek ve bölüm seçimleri bu çalışmalarla netleştirilmekte ve üniversite tercihlerinde öğrenciler bu sonuçlar doğrultusunda yönlendirilmektedir.  
  • Bu çalışmalara ek olarak, öğrenci başarısının üst seviyeye çıkarılması için psikolojik destek çalışmaları yürütülmekte, öğrenci ve veliye yönelik seminer ve sunum çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.