Sosyal Etkinlikler

Öğretim programlarının gerektirdiği akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal  becerilerinin gelişmesini sağlayacak ders dışı çalışmalar öğrenci kulüp faaliyetleri ve topluma hizmet etkinlikleri çerçevesinde öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülmektedir. Öğrenci toplulukları / çalışmalarının aktif olarak sürdürülmesi öğrenimin pekiştirilmesi bakımından önemli ve gereklidir. Genellikle öğrenim sürecini engelleyici olarak düşünülen bu tür etkinlikler öğrencilerimizin kendilerini keşfetmesine güven duymasına sorumluluk almasına uyum sağlamasına güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat vermektedir. Eğitim programlarının içinde sistemli bir şeklide verilen bu tür etkinlikler eğitimi desteklemekte öğretimi pekiştirmektedir.  Öğrencilerimizin sadece bilgi alan ve sınavlara hazırlanan bireyler olmasının ötesinde aldıkları bilgileri kullanabilen kendini doğru ifade edebilen sorun çözme becerileri gelişmiş sorumluluklarının farkında olan bireyler olması bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamda okulumuzda tüm sosyal kültürel sanatsal ve sportif etkinlikler okul yönetimi ve velilerin işbirliği ile okul içi ve dışı olanaklardan yararlanılarak yürütülmektedir.

Okulumuzda yapılan ve yapılacak ders içi ve dışı tüm çalışmalar K-12 sistemi üzerinden velilerimizin bilgisine sunulmakta, WEB sayfasında yayınlanmaktadır.

Ali Serdar Şirin - Beden Eğitimi Öğretmeni

SKS (Spor-Kültür-Sanat) Etkinlikleri

Okulumuzda sosyal etkinlik çalışmaları anaokulu düzeyinden başlar. Okulumuzda eğitim ve öğretim dönemi başında çocuklarımıza 25 farklı etkinlik sunulur.

 • Drama
 • Modern Danslar
 • Halk Dansları
 • Bale
 • Satranç
 • Bilgisayar
 • Voleybol
 • Futbol
 • Basketbol
 • Yüzme
 • Okçuluk
 • Mental Aritmetik
 • Zeka Oyunları
 • El Sanatları
 • Bilim Atölyesi
 • Müzik
 • Jimnastik
 • Seramik
 • Resim
 • Tiyatro
 • Güzel Konuşma
 • Paten
 • Masa Tenisi
 • Plastik Sanatlar
 • Hızlı Okuma

Öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurularak 25 farklı branşdan 10 tane seçim yapar, bu 10 seçiminin içinden de 5 tanesine yerleştirilir. 10 ve üzeri öğrenci tarafından seçilmiş branşlar açılır. Öğrencilerimiz ilk ay içinde etkinlikleri içinden kontenjanlar uygun olduğu taktirde değişiklikler yapabilir. Sosyal etkinliklerimiz, derslerin bitmesiyle başlar, 15:30 – 16:15 saatleri arasında, Ankara’da isim yapmış usta öğreticilerimiz eşliğinde yapılır. Sosyal etkinlik dersleri okulumuzun hediyesidir, herhangi bir ücrete tabi değildir.