Anaşehir’de Veli Okul İşbirliği

Anaşehir Velisi

Anaşehir Lisesi Velisi, Anaşehir Anadolu Lisesi’nde başarı odaklı, disiplinli bir eğitim uygulandığını bilir ve destekler. Okulumuz veli işbirliğinin başarıya çok olumlu katkısı olduğuna inanmaktadır.

Anaşehir Velisi; çocuğunun başarısını değerlendirirken sürekli yüksek not beklentisi yerine, onun öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini görür, öğrencinin zamanını doğru ve etkili kullanması konusunda yönlendirir, evde Ona gerekli sağlıklı öğrenme ortamını hazırlar. Çalışmasına, başarısına katkı sağlayacak desteği yaparak, çocuğunun çabalarını destekler, motive edici yaklaşır. Eğitimle ilgili okulda ve okul dışında yapılan eğitim, sunum, seminer çalışmalarına katılarak, çocuğuna bu süreçte destek olmak için sürekli kendini geliştirir.  Öğrencinin okula zamanında ve düzenli gelmesini sağlar, devamsızlık yapmasına engel olur, öğrencinin okula gelemediği günler okul idaresini bilgilendirir, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi açısından sürekli okul idaresi ve rehberlik birimi ile işbirliği içinde olur. Okul duyurularını takip ederek, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Gerekli toplantılara ve görüşmelere zaman yaratarak katılır. Öğrencinin gelişimi için yapıcı bir tutum sergiler. Anaşehir Koleji Velisi okul ile işbirliği içinde olur.

Lisemizde Velilerimize Yönelik Yapılan Çalışmalar

Okulumuzda her yıl Okul Aile Birliği seçimleri yapılır. Okulun tüm velileri doğrudan doğruya Okul Aile Birliği’nin üyesidir. Okul Aile Birliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan yönetmelik doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Okul Aile Birliği genel kurulu her yıl, Ekim ayında toplanır ve o eğitim öğretim yılı için görev yapacak olan yönetim kurulu üyelerini seçerek yönetmelikler çerçevesinde görevini yapar.

Velilerimize dönem başında, “Öğretmen-Veli Görüşme Gün ve Saatleri Çizelgesi” bildirilir. Velilerimiz bu çizelge doğrultusunda öğretmenler ile görüşmeye gelirler. Ayrıca velilerimiz gerekli görülen durumlarda okul idaresi, okul rehberlik servisi ve öğrenci koçu tarafından görüşmeye çağrılabilir. Velilerimiz arzu ettiklerinde kendileri de önceden randevu almak şartıyla okul idaresi, rehberlik ve öğretmenler ile görüşmeye gelebilirler.

Belli aralıklarla velileri bilgilendirme amaçlı ya da öğrencinin okul durumunu değerlendirme amaçlı toplantılar yapılır. Bu toplantıların tarihleri web sitesinde yayınlanır, k12 sitemi ve bilgilendirme yoluyla toplantı saati ve tarihi bildirilir. Velinin bu toplantılara katılması istenir.

Okulumuzda her tür bilgilendirme için K-12 sistemi kullanılmaktadır. Burada yapılan duyurular, öğrenci hakkında bilgilendirmeler veliye bildirilmiş sayılır. Velilerimiz K-12 sistemini cep telefonlarına yükleyerek, okuldan alacakları şifre ile kullanabilirler.

k-12 Bilgi ve İletişim Programı

Her eğitim ve öğretim döneminin başında, her velimize k-12 bilgi ve iletişim programını kullanabilecekleri bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz. Velilerimiz, internet sitemizin en altında yer alan K-12 Giriş bölümünden sisteme girerek aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirler.

  1. A) Öğrenci okul devamsızlığı
  2. B) Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslere giren öğretmenleri, haftalık ders programlarını, dönem içinde aldığı tüm notları

C)Dönemler arasında geçişler yaparak, yıllara göre öğrenci notlarını, performanslarını karşılaştırabilirler,

D)Öğretim yılı boyunca öğrencimiz için programlanan etüt çalışmalarının bilgilerini takip edebilirler,

E)Öğretim yılı boyunca öğrencimize verilen ödevlerin içeriği ve teslim tarihi gibi bilgilere ulaşabilirler,

F)Öğrencimizin akademik olarak ilerleyişini, sayısal ve grafiksel ifadelerle görebilirler. Ders ve sınav filtrelemelerini kullanarak detaylı bilgilere ulaşabilirler. Deneme sınavlarındaki doğru ve yanlışlara, kazanım değerlendirme sınavları gibi tanımlanmış sınav sonuçlarının sayısal ve grafiksel ifadelerine ulaşabilirler.

G)Öğrencinin girdiği çoktan seçmeli sınavların ve klasik yazılı sınavların detaylı analizlerini görebilir, öğrencinin hangi dersin hangi konusundan ne düzeyde olduğunu görebilirler,

  1. H) Öğrencinin davranış değerlendirmelerini görebilirler.
  2. I) Okuldaki etkinlikleri takip, edip tüm yapılanlardan haberdar olabilirler. Okul duyurularına ulaşıp, gönderilen mesajları okuyabilirler.

J)Öğrencinin hangi etkinliklere katıldığını, kulüp çalışmalarını takip edebilir, öğretmenlerine soru sorarak, iletişimde bulubabilirler.

K12 sistemimiz sayesinde; veli, öğretmenlerimizle sürekli iletişim halinde olarak, öğrencinin gelişimi, okul durumu hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmektedir.