yabancı-dil

İngilizce

 • Okulumuzda, yabancı dil öğretiminde pratiğe dayalı yoğun bir program uygulanır. Uygulanan programla, anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilerin İngilizceyi tam olarak öğrenmeleri amaçlanırken kur sınıfları oluşturulmakta ve öğrenciler uluslararası düzeyde yapılan sınavlara da hazırlanmaktadırlar.
 • Yapılan tüm çalışmalarla, öğrencilerimizin yurtiçi veya yurtdışında lise sonrası devam edeceği üniversitelerde akademik ve sosyal ortamlarda kendisini yazılı ve sözlü olarak doğal, doğru ve akıcı bir biçimde ifade edebilmeleri,
 • İngilizce çeşitli kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi özümseme, topladığı bilgiyi düzenleme, geçerliliğini değerlendirme, alıntı yapma, kaynak gösterme, analiz etme, sorgulama, sentezleme, gibi araştırma becerilerini kullanabilmeleri,
 • Öğrencilerimizin yazılı ve sözlü sunumlarla İngilizce becerilerini geliştirmeleri, onların eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmeleri, 
 • Lisede öğrencilerimiz dili yeterli bir biçimde kullanabilmek için dört yıl süren İngilizce programı ile öğrencilere dil bilgisi kurallarını da hatırlatarak pekiştirecek biçimde planlanmakta ve bu kuralları çeşitli bağlamlarda kullanmalarına olanak sağlamak,
 • Öğrencilerimizin girecekleri IGCSE, TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlarda başarılı olmaları,
 • Öğrencilerimizin, ilerideki akademik ve mesleki  kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları İngilizce dilinde bilgiye erişim, doğru ve geçerli bilgiyi seçme, düzenleme, analiz etme, yorumlama ve sunma ile akademik dürüstlüğe özen göstererek alıntı yapma gibi birçok beceriyi geliştirmeleri hedeflenmektedir.
 • Öğrencilerimiz; İngilizcede gösterdiği gelişim, derslerdeki sözel performansı, sınavlar, hazırladığı projeler ve sunumlar, gösterdiği ilgi, tutum ve çabaya göre değerlendirilirler.

ALMANCA

 • İlkokulumuzdan ve ortaokulumuzdan ikinci yabancı dil Almanca’da belli bir düzeye ulaşarak mezun olan öğrencilerimiz, liseden daha akıcı ve zengin bir ikinci yabancı dile sahip olarak mezun olurlar.
 • Günlük yaşamdaki konuşmaları yapabilmeleri, dinlediklerini anlayarak, cevap verebilmeleri ,
 • Değişik konulardaki metinleri, radyo ve televizyon programlarını, filmleri, olayları, dilekleri ve duyguları anlayarak, sözlü ya da yazılı olarak ifade edilmeleri hedeflenir.