Yurtiçi Üniversite Danışmanlığı

Özel Etimesgut Anaşehir Lisesi’nde yurtiçi öğrenci danışmanlığı öğrencimizin 9. Sınıfta okulumuzda başlamasıyla başlar, üniversiteye yerleştiğinde son bulur. OkulumuzdaRehberlik Servisi  öğrencilere yönelik bireysel olarak kariyer planlama çalışmalarını, öğrencilerimizin  yurtiçinde hedefledikleri üniversitelere bilinçli bir şekilde yerleşebilmeleri için gerekli olan hazırlık sürecini organize eder. Yapılan test ve envanterler sonucunda elde edilen bilgiler ve yapılan bireysel görüşmeler doğrultusunda  öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda hangi bölümlerde okuması gerektiği, bu bölümlerde okuyabilmesi için nasıl bir üniversite hazırlık süreci geçirmesi gerektiği, üniversite sınavına hazırlanma yöntemleri gibi konularda danışmanlık yapılır.  Öğrencinin başarılı olabilmesi için aile ile de iş birliği yapılır.

Öğrencilerin üniversite seçimine ve  kariyer gelişimlerine yardımcı olmak için, öğrencilerimize ve velilerimize yönelik seminer ve sunumlar yapılır. Öğrencilere sınav sistemi, hazırlık sürecinde yapılması gerekenler, test çözüm teknikleri ve öğrencilerin yapması gereken hazırlıklar anlatılır.

Öğrencilerimizin deneme sınavı sonuçları takip edilerek, çalışma sistemleri analiz edilir, öğrencilere nasıl başarılı olunacağı konusunda taktikler verilir. Anaşehir Okulları başarı odaklı bir okuldur. Disiplinle başarının geleceğine inanır. Bu yüzden yapılacak her çalışma sistemli ve düzenli bir şekilde yapılır.

Öğrencilerimize üniversiteler hakkında bilgiler verilir. Üniversite tanıtım gezileri düzenlenerek, öğrencilerimizin eğitim alacakları üniversiteler konusunda önceden bilgi sahibi olması sağlanır. Üniversitelerdeki çift anadal programları, yandal programları, erasmus programları, üniversitelerin program, bölüm ve olanakları  ve diğer eğitim programları ile ilgili bilgiler verilir.

Yurt içi üniversite hazırlık sürecinde yapılacaklar, başvuru ve tercih konularında öğrenci, veli, okul yönetimi ve öğretmelerine gerekli bilgiler okul rehberlik servisimiz tarafından verilir. Öğrencilerimizin aldıkları puanlara göre doğru tercih yapmalarına yardımcı olunur ve yönlendirmeler yapılır.  

Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı

Anaşehir Lisesi’nde, yurtdışında okuma eğilimi olan öğrenciler de 9. Sınıftan itibaren tespit edilir. Velileriyle durumları değerlendirilir. Yurtdışı üniversitelerde okumak isteyen öğrencilerimiz için yurtdışı üniversitelere hazırlık çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimizin hedefledikleri yurtdışı üniversitelere başvurmalarına yönelik hazırlık çalışmalarının yanı sıra, yabancı dil alanındaki gelişimleri de takip edilir.  Yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için, yurtdışı yaz okulları ve kampları hakkında rehberlik hizmeti verilir. Yurtdışı üniversitelere başvuru süreci prosedürlerinin takibi sağlanır.

Yurt dışındaki üniversitelere kabulde, başvuru yapılan ülke ve bölüm hangisi olursa olsun, öğrencinin okuldaki not ortalamaları çok önemlidir. Okul başarısının yanında öğrencinin  okul içi ve okul dışı sosyal etkinliklere ve aktivitelere katılması, gönüllü hizmetlerde bulunması, ilgilendiği branşla ilgili staj vb. çalışmalarda bulunması çok önemlidir.  

Yurtdışında okumak isteyen öğrencilerimizin, özellikle İngilizcede tüm dünyada geçerliliği kabul edilmiş  TOEFL, IELTS sınavlarına da etkin şekilde hazırlanmaları gerekmektedir. 
Amerika’da eğitimlerini almak isteyen öğrencilerimizin de bilgi ve muhakeme becerilerinin ölçüldüğü ACT veya SAT sınavlarına hazırlanmaları gerekmektedir. 

Öğrencilerimizin yurtdışı üniversite hazırlıkları sürecinde gerekli rehberlik ve yönlendirme okul rehber öğretmenimiz tarafından sağlanır.