turk dili ve edebiyati

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı dersleriyle aşağıdaki amaçlara ulaşmayı hedeflemekteyiz.

  • Öğrencilerimizin okuma, anlama, dinleme, konuşma, yazma, sunma gibi becerilerini geliştirerek, kendilerini ifade etme ve iletişim kurma becerilerini arttırmalarını sağlamak ve Türkçeyi etkin, etkileyici ve doğru şekilde kullanmalarına yardımcı olmak,
  • Düşünme, organizasyon, analiz etme, transfer vb. öğrenme yaklaşımları kullanılarak okuduğunu ve dinlediğini anlayan,yorumlayabilen, eleştirip sorgulayabilen,duygu ve düşüncelerini doğru ve yeterli biçimde anlatabilen, düşünce üretebilen, bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak,
  • Sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
  • Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğretmek,
  • Bilgiye ulaşırken kitle iletişim araçlarını kullanmalarını sağlamak, elde ettikleri bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek,
  • Edebiyat ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramları öğretmek.