NARAN DAĞSEVEN

GENEL MÜDÜRÜMÜZ

İlkokul eğitimini Amerika’da tamamlayan genel müdürümüz Naran Dağseven, ortaokul ve lise eğitimine TED Ankara Koleji’nde devam etti. Ardından ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak, yine ODTÜ’de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Yıllarca Ankara’da özel okullarda öğretmenlik, yöneticilik ve eğitim koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Dağseven, okulumuzun kuruluşundan bu yana Anaşehir Koleji Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda uzman psikolog olarak çalışmalarına okulumuzda da devam etmektedir.


“Yaşı ne olursa olsun her bireyin en iyi öğrenme yolu oyundur. Bu gerçekten hareketle okulumuzun eğitim sistemini oyun temelinde oluşturduk ve öğrencilerimizin keyif alarak, istekle öğrenmelerini sağlayacak bir program hazırladık. Okulumuzun misyonu ve eğitim felsefesi, öğrencinin; çağdaş, özgüvenli, insani değerlere önem veren, günü takip edebilen, bilgi donanımlı, yabancı dili çok iyi ama aynı zamanda eğlenmeyi, kültür ve sanatla ilgilenmeyi de bilen bireyler yetiştirmektir. Okulumuz bu misyona uygun ve bu felsefeyle davranan bir eğitim ve öğretim kurumu olarak yapılandırılmıştır. Tüm gençlerimizin bu şekilde yetişmesini dilerim. Saygılarımla.”

Naran DAĞSEVEN